dijous, 17 de juny de 2010

Sefarad 1492


A tots els qui formem part de la xarxa de ciutats de Tarbut Sefarad, us vull fer partíceps del projecte que hem engegat de Tarragona estant i que vol commemorar la trista data en què s’ordenà sortir amb caràcter definitiu i sense excepció a tots els jueus, no només dels regnes peninsulars, sinó de tots aquells territoris que es trobessin sota el poder dels Reis Catòlics. Des del territori de Tarragona volem rememorar aquest viatge fet pels jueus cap a diferents rutes: “Els camins de Sefarad”. Camins que amb el projecte que presentem ens retornen de nou a la rada que va comprimir tant de sofriment. En les nostres ments hi ha l’anhel del “Retorn a Sefarad”.

Tots els qui estimem i respectem el Poble Jueu sentim de ben aprop la tragèdia de la pèrdua de Sefarad com a enclau de vida i d'enlluernadora cultura jueva. Mai més Sefarad no s'ha recuperat d'aquesta pèrdua ni tampoc mai més el Poble Jueu no ha oblidat pas la seva Expulsió. Avui procurem resseguir de nou el trajecte marí de la vergonya i, alhora, traçar estima i reparació vers un Poble que ens pot mostrar tres dons especials: el de la memòria, el del talent i el de saber sobreviure. Potser aquests tres dons responen a la cita de W. Churchill: Són una endevinalla, un misteri de la història envoltat en un enigma.

A la xarxa Tarbut hi convivim jueus, descendents de jueus, persones que senten el judaisme com a seu i gentils. Des de Tarbut Tarragona voldríem que tots plegats féssim possible que aquest viatge d’anada i retorn pogués, any rere any, esdevenir un record perenne de tribut per tots aquells que no van agenollar-se davant de la intolerància i van mantenir ferma la seva fe i identitat jueves.

Resto a la disposició de tots els que vulgueu més informació i desitjo que us feu vostre el projecte.

Miraculosa Miró Ripoll
Coordinadora del Projecte 1492